• Podręczniki do religii w roku szkolnym 2021/22 pozostają bez zmian.

    • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     KLASA 1

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Edukacja wczesnoszkolna

     Wielka Przygoda, klasa 1, autorzy: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda.

     Nowa Era. Rok wydania 2020

      

      

     Wielka przygoda – zestaw materiałów edukacyjnych.

     Nowa Era.

     Język angielski

     ExploreTreetops 1, podręcznik + zeszyt ćwiczeń o tym samym tym samym tytule;  autorzy: Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson.

     Oxford University Press. Rok wydania: 2017.

      

     Religia

     Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, klasa 1- podręcznik i karty pracy-  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

      

     KLASA 2

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Edukacja wczesnoszkolna

     Elementarz odkrywców dla klasy II;  autorzy: Hryszkiewicz Ewa, Stępień Barbara, Lankiewicz Bogusława.

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

      

     Elementarz odkrywców - zestaw materiałów edukacyjnych.

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

     Język angielski

     ExploreTreetops II i materiały ćwiczeniowe o tym samym tytule, autorzy: Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson.

     Oxford University Press. Rok wydania: 2017.

      

     Religia

     Kochamy Pana Jezusa – klasa 2 – podręcznik i karty pracy -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

      

     KLASA 3

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Edukacja wczesnoszkolna

     Elementarz odkrywców dla klasy III;  autorzy: Hryszkiewicz Ewa, Stępień Barbara, Lankiewicz Bogusława.

      

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

     Język angielski

     ExploreTreetops III, autorzy: Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson +materiałyćwiczeniowe o tymsamymtytule

     Oxford University Press. Rok wydania: 2018.

     .

     Religia

     Przyjmujemy Pana Jezusa - ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak.

     Św. Wojciech

      

      

      

     KLASA 4

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Język polski

     Nowe Słowa na start! 4 – podręcznik i ćwiczenia; autorzy: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz".

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

      

     Matematyka

     Matematyka z plusem 4 – podręcznik plus zeszyt ćwiczeń – cz.1 Arytmetyka, cz.2 Geometria.   Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej.

     Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Rok wydania: Gdańsk 2017 

      

     Historia

     Wczoraj i dziś 4 – podręcznik i ćwiczenia; autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski.

     Nowa Era. Edycja 2020-2022.

     Przyroda

     Tajemnice przyrody 4 – podręcznik i ćwiczenia. -  NOWA EDYCJA 2020-2022; autorzy: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

     Nowa Era. Rok wydania 2020 

      

     Muzyka

     Lekcja muzyki 4; autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

     Nowa Era. Rok wydania: 2019.

      

     Technika

     Jak to działa ? 4- NOWA EDYCJA 2020-2022: autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka.

     Nowa Era. Rok wydania: 2020.

     Język angielski

      Link IV, klasa IV, autorzy: Sarah Philips, Diana Anyakwo, Małgorzata Tetiurka.

     Oxford University Press. Rok wydania: 2020.

     Religia

     Jestem chrześcijaninem -  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

     Informatyka

      Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej NOWA EDYCJA 2020-2022; autor: Michał Kęska.

     Nowa Era. Rok wydania: 2020.

      

     Plastyka

     DO DZIEŁA! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej NOWA EDYCJA 2020-2022;  autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak "  

     Nowa Era. Rok wydania: 2020.

      

     KLASA 5

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Język polski

     NOWE Słowa na Start! Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz 

     Nowa Era. Rok wydania: 2018.

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5; praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej  

     Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017

     Historia i społeczeństwo

      WCZORAJ I DZIŚ. Autor: Grzegorz Wojciechowski.  

      

     Nowa Era. Rok wydania: 2018 

     Biologia

      Puls życia. Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz.

     Nowa Era, 2018

     Informatyka

      Lubię to! NOWA EDYCJA 2020-2022; autor: Michał Kęska.

     Nowa Era. Rok wydania 2018

     Muzyka

     LEKCJA MUZYKI; autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

     Nowa Era. . Rok wydania: 2018 

     Zajęcia techniczne

     Jak to działa?; autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

     Nowa Era. Rok wydania: 2018

     Język angielski

     Steps Plus dla klasy V
     autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton

     Oxford University Press. Rok wydania: 2017

     Religia

     Bóg szuka człowieka., autor: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

     Św. Wojciech

     Plastyka

      

     Geografia

     DO DZIEŁA! Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

      

     Planeta Nowa 5.Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

     Nowa Era. Rok wydania: 2018.

      

     Nowa Era. Rok wydania: 2018.

                                                                               KLASA 6

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Język polski

      NOWE Słowa na start!; autorzy:  Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz. 

     Nowa Era. Rok wydania: 2018.

     Matematyka

      Matematyka z plusem 6. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej  

      Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

     Historia i społeczeństwo

     WCZORAJ I DZIŚ. Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski.

      

     Nowa Era. Rok wydania: 2019

      

     Geografia

     Planeta Nowa. Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński.

     Nowa Era. Rok wydania 2019

      

     Biologia

     Tajemnice przyrody 6 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

     Nowa Era

     Informatyka

     Lubię to!; autor: Michał Kęska.

      

     Nowa Era. Rok wydania 2019

      

     Muzyka

     Lekcja muzyki. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

     Nowa Era. Rok wydania: 2019

     Zajęcia techniczne

     Jak to działa?  Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka 

     Nowa Era

     Język angielski

     Steps Plus VI. Autorzy: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton. Rok wydania: 2019.

     Oxford  University Press. Rok wydania: 2019.

     Religia

     Wierzę w Kościół. Autorzy: ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

     Plastyka

     Do dzieła. Autorki: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak.

     Nowa Era. Rok wydania: 2019 

      

     KLASA 7

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Język polski

      NOWE Słowa na start! 7. Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz.

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

     Matematyka

      Matematyka z plusem 7.  Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej.

     Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017

     Historia

     WCZORAJ I DZIŚ. Edycja 2020-2022. Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak.

     Nowa Era. Rok wydania 2020 

     Biologia

     Puls życia. Autorzy: Małgorzata Jefimow.

     Nowa Era, 2020

     Chemia

     Chemia Nowej Ery.Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era, 2020

     Fizyka

     Spotkania z fizyką 7. Autorzy: G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska.

     Nowa Era, 2018

     Geografia

     Planeta Nowa. NOWA EDYCJA 2020-2022. Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.

     Nowa Era. Rok wydania 2020 

     Muzyka

      Lekcja muzyki. Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach.

     Nowa Era. Rok wydania: 2019

      

     Informatyka

     Lubię to! NOWA EDYCJA 2020-2022; autor: Grażyna Koba.

     Nowa Era. Rok wydania 2020

      

     Plastyka

      Do dzieła! NOWA EDYCJA 2020-2022. Autorzy:Ipczyńska Marta, Mrozkowiak Natalia.

     Nowa Era. Rok wydania 2020 

     Język angielski

     Steps Plus VII. Autorzy: Jacqueline Walkden, Christina de la Mare, Carla Leonard, Małgorzata Szulc-Kurpaska.

     Oxford University Press. Rok wydania: 2020.

      

     Język niemiecki

     Deutschtour Fit.  Nowa Edycja 2020-2022. Autor: Ewa Kościelniak – Walewska.

     Nowa Era, 2020

     Religia

     Spotkanie ze Słowem. Autorzy: ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

      

                                                                                KLASA 8

     Przedmiot

     Tytuł

     Wydawnictwo

     Język polski

     NOWE Słowa na Start! Autorzy: Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

     Nowa Era. Rok wydania: 2018

     Matematyka

      Matematyka z plusem 8.  Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej.

     Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017

     Historia

     WCZORAJ I DZIŚ.  Autorzy: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska.

     Nowa Era. Rok wydania 2018

     Biologia

     Puls życia. Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas.

     Nowa Era, 2018

     Chemia

     Chemia Nowej Ery. Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

     Nowa Era, 2018

     Fizyka

     Spotkania z fizyką.  Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska .

     Nowa Era. Rok wydania: 2018

     Geografia

      Planeta Nowa 8.  Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński 

     Nowa Era. Rok wydania 2018 

     Wiedza o społeczeństwie

      DZIŚ I JUTRO. Autorzy:  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski.

     Nowa Era. Rok wydania: 2017

     Informatyka

      Lubię to! NOWA EDYCJA 2020-2022; autor: Grażyna Koba.

     Nowa Era. Rok wydania 2018

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     Żyję i działam bezpiecznie. Autorzy: Jarosław Słoma.

     Nowa Era.  

     Język angielski

     Oxford Repetytorium Ósmoklasisty.  Autorzy: Atena Juszko, Jenny Quintana, Weronika Sałandyk, Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska .

     Oxford University Press. Rok wydania: 2018.

     Język niemiecki

     Meine Deutschtour. Autor: Ewa Kościelniak – Walewska.

     Nowa Era, 2018

     Religia

     Aby nie ustać w drodze. Autorzy:  ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

     Św. Wojciech

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
   • Godziny pracy serkretariatu: 6.00 - 14.00 Godziny urzędowania: codziennie 7.00 - 14.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych