• Zaprogramowani

    • ZAPROGRAMOWANI – CZYLI ZESPOŁOWO I KREATYWNIE W ŚWIECIE ROBOTYKI

      

     Tytuł projektu:
     Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki


     Opis projektu: 
     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, rozwinięcie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i klas VII siedmiu toruńskich szkół podstawowych, poprzez wyposażenie pracowni i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z programowania.

     Projekt obejmie 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń: SP nr 1, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 33. W projekcie wezmą udział uczniowie wszystkich oddziałów klas pierwszych tych szkół (w SP nr 33 oddziały klasy drugiej) oraz jeden oddział z każdej szkoły na poziomie klasy siódmej. Nauczyciele oraz uczniowie tych oddziałów będą uczestnikami projektu.

     Dla szkół zostaną zakupione roboty (dla klasy I) i zestawy klocków do programowania (dla klasy VII). Planuje się szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z robotyki, a także z programowania. W projekcie zostaną opracowane także programy zajęć i scenariusze ułatwiające prowadzenie zajęć z robotami i klockami na różnych zajęciach edukacyjnych.

     Planowane rezultaty:
     Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 382.
     Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 239.
     Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  – 7.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
   • Godziny pracy serkretariatu: 6.00 - 14.00 Godziny urzędowania: codziennie 7.00 - 14.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych