• Wiewiórki

    •  

     Ramowy plan dnia w grupie "Wiewiórki"

      

     Zakres godzinowy

     Rodzaj zajęć/ czynności

      

      

     6:30 - 7:30

     Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, spontaniczne według

      

     zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

      

      

     7:30 – 8:00

     I śniadanie - czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego

      

     zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego

      

     odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po

      

     posiłku.

      

      

     8:00 – 9:00

     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów

      

     miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej

      

     Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy

      

     społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających

      

     podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę.

      

      

     9:00 – 9:30

     II śniadanie - czynności higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego

      

     zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego

      

     odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po

      

     posiłku.

      

      

     9:30 – 9:40

     Czynności porządkowe w sali

      

      

     9:40 – 10:30

     Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

      

     doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

      

     Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

      

      

     10:30 – 11:20

     Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

      

      

     11:20 – 11:30

     Czynności porządkowe w sali, segregowanie zabawek

      

      

     11:30 – 11:50

     Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne

      

      

     11:50 - 12:15

     Obiad - Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

      

     Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie

      

     uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

      

      

     12:15 – 13: 30

     Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe,

      

     zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.

      

      

     13:30 – 14:00

     Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających

      

     przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji

      

     twórczej. „Chwila z książką”.

      

      

     14:00 – 14:20

     Podwieczorek

      

      

     14:20 – 16:30

     Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie

      

     różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności.

      

     Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu,

      

     pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach

      

     zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub

      

     indywidualne. Zabawy w ogrodzie.

      

      

      

      

     Imprezy/ uroczystości

     (więcej zdjęć dostępne w zakładce "album")

     Adaptacja dzieci w grupie " Wiewiórki." Dzieci bardzo szybko dostosowały się do zasad panujących w grupie. Bardzo chętnie uczyły się nowych piosenek, tańców oraz zabaw.

        

     Grupa " Wiewiorek" gościnnie u " Języków". Dzieci wspólnie oglądały bajkę edukacyjną o zapasach na zimę. Później były wspólne zabawy przez co obie grupy integrowały się między sobą.

     Konkurs w grupie " Wiewiórki" w roku szkolnym 2019/2020

     Konkurs dla grupy przedszkolnej Wiewiórki, ogłoszony na Facebook w dniu 15-05-2020

     Dodatkowo zostały nagrodzone dzieci, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach on-line.

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
   • Godziny pracy serkretariatu: 6.00 - 14.00 Godziny urzędowania: codziennie 7.00 - 14.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych