• Historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa Nr 17 - wyjątki z historii i teraźniejszość.


     Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Generała Bema mieści się przy ulicy Rudackiej 26-32,w lewobrzeżnej części Torunia.
     Zabudowania szkolne składają się z dwóch budynków i zaplecza gospodarczego.
     Pierwszy z nich – poniemiecki – usytuowany na piaszczystej skarpie (śródlądowa wydma polodowcowa), pochodzi z przełomu XIX i XX w.
     Drugi, wybudowany w czynie społecznym przy współudziale Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii i Toruńskiej Ceramiki Budowlanej oraz wydatnej pomocy mieszkańców i samych uczniów, oddano do użytku w 1966 roku.
     Obiekt starszy- wybudowany z czerwonej cegły- do 1920 roku służył dzieciom osadników niemieckich i potomkom Holendrów.
     Z wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Rudaka wynika, że od 1 września 1922r. do szkoły uczęszczały dzieci polskie z Rudaku, Stawek i pobliskich wsi.
     Placówka szkolna położona w pięknym sosnowym lesie przed modernizacją w II połowie XX w. była skromną siedmioklasową szkółką,
     wybudowaną według typowego projektu dla szkół wiejskich: jednopiętrowa, posiadająca pięć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski dzielący
     pomieszczenie z sekretariatem i za ścianką działową - kancelarię kierownika. W przybudówce znajdowało się mieszkanie woźnego. Toalety zbudowano na podwórku w dość dużej odległości od budynku.
     Pomieszczenia szkolne były ogrzewane za pomocą pieców kaflowych. W każdej sali znajdował się tzw. kącik czystości, wyposażony w miskę i dwa wiadra na czystą i brudną wodę. Nie było w tym czasie ani sali gimnastycznej, ani boiska sportowego.
     Obiekty te powstały dopiero wraz z nowym budynkiem szkolnym. Przedstawienia, zabawy szkolne i inne imprezy - latem odbywały się na terenach przylegających do szkoły, zimą – w sali tanecznej znajdującej się przy ulicy Podgórskiej.
     Dzisiaj większość uroczystości szkolnych i imprez organizuje się w sali gimnastycznej. Niemniej współpracujemy z osiedlowym Domem Muz, który udostępnia salę widowiskową na przedstawienia
     i uroczystości dla środowiska lokalnego. Grono pedagogiczne w latach międzywojennych liczyło nie więcej niż czterech nauczycieli. W okresie powojennym i latach pięćdziesiątych wzrosło do dziesięciu osób. Obecnie – po reformie szkolnictwa, grono pedagogiczne tworzy osiemnastu specjalistów.
     Po oddaniu nowego budynku, brać szkolna uczyła się w jedenastu salach lekcyjnych. Miała do dyspozycji salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlico - stołówkę i gabinet lekarski,
     a przede wszystkim klasopracownie (biologiczna, fizyko-chemiczna, techniczna, muzyczna), doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne.
     W ostatnich latach, zgodnie z potrzebami szkoły, przy wydatnej pomocy Rady Rodziców- utworzono pracownię komputerową, salę terapeutyczną i logopedyczną,
     gabinet dla pedagoga oraz wydzielono osobne pomieszczenie na świetlicę szkolną. Powstały nowe obiekty
     sportowo – rekreacyjne z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, tenisa ziemnego, bieżnią, stanowiskiem do skoku w dal.
     Dzięki współpracy z Radą Osiedla Rudak, na terenie szkoły wybudowano plac zabaw.
     Podkreślić należy, że po południu szkoła również tętni życiem. Prężnie działają szkolne koła zainteresowań: informatyczne, turystyczne,
     sportowe, dziennikarskie, przyrodnicze, artystyczne. A z obiektów sportowych i placu zabaw korzystają również mieszkańcy dzielnicy.
     Od wielu lat Rada Okręgu Rudak organizuje na obiektach szkolnych festyny osiedlowe, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Torunia.
     Kilkakrotnie gościliśmy dzieci niewidome i niedowidzące oraz ich rodziny na Integracyjnym Międzynarodowym Dniu Dziecka.


     Opracowano na podstawie kroniki, wywiadów z mieszkańcami.

     Opracowanie: Renata Rekowska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
   • Godziny pracy serkretariatu: 6.00 - 14.00 Godziny urzędowania: codziennie 7.00 - 14.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych